ruhsat-zayiRuhsat zayi işlemleri, zayi olan ruhsatınızın tekrar çıkarılması için yapılması gereken işlemlerdir.
Ruhsat zayi işlemleri için gerekli evraklar:

  1. Vekaletname (ruhsat zayii işlemi yapmaya yetkili olması gerekli)
  2. Karakol tutanağı
  3. Zorunlu trafik sigortası
  4. Karayolları muayene istasyonundan motor – şasi tespiti (muayene)

Not: Ruhsat zayi işlemleri niz 81 vilayet içinde yapılır.