arac-nakilAraç nakil işlemleri, ilden ile yapılan devir işlemleridir.
Araç nakil işlemleri için gerekli evraklar:

1.Vekaletname (alıcı ve satıcı)
2.Tescil ve trafik belgesi (ruhsatlar)
3.Trafik sigortası
4.Aracın motorlu taşıtlar vergi makbuzları (bandrol)
5.Araç rehinli ise; noter tasdikli rehin kaldırma yazısı
6.Verasetli devir ise; veraset ilamı, veraset vergi dairesinden “borcu yoktur” yazısı
7.Banka rehinli ise “rehin koyma yazısı”
8.Araç plakaları

Not: Araç nakil işlemleri için, tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşunda 1 ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

81 vilayette hizmet vermekteyiz.