Lider Trafik müşavirliği olarak;

• Ocak ve temmuz aylarında araç bandrollerinin    ödenmesi,
• Araç muayenesi işlemleri ,
• Vergi borcu, trafik cezası borcu takibi ,
• Müşavirlik  işlemleri ile ilgili hukuki ve
mali danışmanlık,
• Zorunlu trafik sigortası ,
• Kasko poliçesi takibi.
• Trafik şubelerinde ve nakil vasıtalarındaki
sorunların çözümü,
• Haciz, rehin vb. İşlemlerin konulması veya kaldırılması,
• Kanun değişikliklerinin bildirilmesi,
• K belgeleri işlem takipleri ,
• Trafik para cezalarının ödenmesi,
• Çalıntı kayıtların düzenlenmesi,
• Yerli oto plaka işlem takibi,
• İthal oto plaka işlem takibii,
• Devir işlem takibi,
• Plaka zayii işlemleri,
• Online Muayene işlemi,
• ÖTA – Ömrünü Tamamlamış Araçlar
• Rehin Satılamaz kaldırılması,
• Ruhsat zayii işlemleri ve filo yönetimi yapılıp iş süreç geliştirme hizmeti verilmektedir.